ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο 5 ευρώ που καταβάλλονται στην είσοδο

Με τι πιστοποιητικό θα έρθεις