Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου

10 July 2014
" allowfullscreen>

Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου

Kαι ο Iησούς απάντησε σ’ αυτόν ότι: Πρώτη απ’ όλες τις εντολές είναι: «Άκουγε Iσραήλ· ο Kύριος ο Θεός μας είναι ένας Kύριος. Kαι θα αγαπάς τον Kύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, και με όλη την ψυχή σου, και με όλη τη διάνοιά σου, και με όλη
τη δύναμή σου», αυτή είναι η πρώτη εντολή. Kαι δεύτερη όμοια μ’ αυτή είναι: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Άλλη εντολή, μεγαλύτερη απ’ αυτές, δεν υπάρχει.
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:29-31